servicegrove.cz

Fotovoltaika

 

Fotovoltaika není jenom velký drahý projekt a dotovaný prodej energie. Je to hlavně řešení problému s elektřinou na chatě, zahradě, nebo třeba v karavanu. Za pomocí tří až čtyř komponentů vyrobíte el. energii kdekoliv potřebujete. Fotovoltaické (solární) panely, solární regulátor a baterie zajistí elektřinu bez vysokých investic. Jedná se o tzv. off-grid řešení, nebo také ostrovní systém, kdy vyrábíte elektřinu sami pro sebe.

 

OSTROVNÍ / HYBRIDNÍ - výroba el. energie pro svojí potřebu, přebytky s akumulací do TUV a baterií,

                                           systém se automaticky přepíná na provoz z FV / Aku / Distribuce.

                                             (dotaci lze žádat z programu Ministerstva životního prostředí)

 

 

BEZ AKUMULACE - výroba el. energie je přímo spotřebována, přebytky jsou prodávany do Distribuční sítě.

                                              (dotaci lze žádat ČEZ Distribuci)

 

 

Zajistíme vše od návrhu výkonu, projekční dokumentace, úpravy Distribuční přípojky RD, zhotovení a realizace, revize a pomoc při žádosti o dotaci.